În vederea asigurării condiţiilor ştiinţifice şi calitative necesare implementării programului masteral „Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanţa Economică Europeană, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în luna decembrie 2014 au demarat activitatea 6 experţi în guvernanţa economică europeană.

Printre criteriile de selecţie a acestora au prevalat studiile doctorale relevante domeniului, experienţa didactică în învăţământul superior (minim 7 ani), precum şi cercetare academică relevantă modulelor de curs care vor alcătui programul masteral Guvernanţa Economică Europeană.

În acest context, Universitatea Hyperion din Bucureşti, în calitate de solicitant, a selectat pentru activităţile specifice, cadre didactice de prestigiu, cu renume în lumea academică naţională şi internaţională.

Principalele atribuţii ale experţilor în guvernanţa economică europeană vizează următoarele activităţi:

 1. elaborarea materialelor necesare modulelor de curs şi a materialelor necesare studiilor de cercetare;
 2. realizarea unuia dintre modulele curriculei programului masteral Guvernanţă Economică Europeană;
 3. asigurarea pilotării curriculei;
 4. aplicarea instrumentelor de testare/validare a curriculei;
 5. participarea la elaborarea instrumentelor de evaluare;
 6. realizarea rapoartelor de interpretare a chestionarelor reprezentate de 5 instrumente de evaluare;
 7. modificarea şi ajustarea curriculei (modulului de curs).

Tematica modulelor de curs care vor fi realizate de experţi este următoarea:

 1. Mecanisme financiar – fiscale şi contabile în guvernanţa economică europeană
 2. Politici economice comparate ale statelor UE
 3. Macroeconomie – Teorie şi politici europene
 4. Liberalizare comercială şi pieţe financiare europene
 5. Dimensiunea europeană a auditului şi guvernanţei corporative
 6. Probleme ale dezvoltării socio – economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială)

În ceea ce privește numărul de ore, totalul orelor de curs aferente programului masteral Guvernanţă Economică Europeană este următorul: anul I – 392 de ore, anul II – 420 de ore.

Disciplinele din anul I de studiu:

 1. Istoria economică şi socială a construcţiei europene
 2. Reglementări legislative ale UE
 3. Introducere în guvernanţa europeană
 4. Economia UE
 5. Politici economice comparate ale statelor UE
 6. Macroeconomie – Teorie şi politică europeană
 7. Finanţe publice europene
 8. Metodologii de cercetare

Disciplinele din anul II de studiu:

 1. Sistemul politic şi instituţional al UE în context multi – level
 2. Programe şi politici economice europene
 3. Guvernanţă economică europeană multi – level
 4. Liberalizare comercială şi pieţe financiare europene
 5. Dimensiunea europeană a auditului şi guvernanţei corporative
 6. Organizaţii economice europene şi internaţionale
 7. Probleme ale dezvoltării socio – economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială)
 8. Practică de specialitate

În luna decembrie au fost finalizate cele cinci studii care au oferit baza programului masteral şi a ghidului „Guvernanţa Europeană şi piaţa muncii din UE”, ghid care va fi editat în formă finală la sfârşitul acestei luni.

Obiectivele urmărite prin acest ghid vizează:

 • Cunoaşterea principalelor cadre teoretice privind integrarea europeană și înțelegerea legăturii dintre dezvoltarea teoriilor integrării și evoluția Uniunii Europene;
 • Înţelegerea şi cunoaşterea intensiunii și extensiunii conceptelor de guvernare și guvernanță în contextul politico-instituțional al Uniunii Europene.