de Dana AlecuDacă în articolul precedent am făcut o listă cu universitățile de stat din București și am prezentat cât costă să te înscrii la o facultate din cadrul acestora, în articolul de față voi trata în aceeași măsură subiectul universităților particulare. Astfel, conform site-ului Ministerului Educației Naționale, în prezent, în București, întâlnim 12 instituții de învățământ superior particular acreditate.

Ca o primă observație putem menționa faptul că la toate universitățile prezentate mai jos concursul de admitere se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar. Prima sesiune a avut loc în iulie, iar cea de-a doua va avea loc în septembrie. Așadar, datele culese vor ajuta în orientarea către un program de studii care să vă formeze din punct de vedere profesional și să vă permită integrarea ulterioară pe piața muncii.

La fel ca data trecută, mă voi axa pe ciclul universitar de licență și voi avea în vedere atât taxele de înscriere, cât și taxele de studii anuale.

1. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a fost înființată în anul 1990 și este acreditată din 2002, organizând în cadrul structurii sale 16 facultăți în centrele București, Timișoara, Cluj, Brașov, Sibiu și Constanța. În centrul din București se oferă admitere pentru 18 programe de licență din cadrul a nouă facultăți. În funcție de programul de studiu ales, taxa de școlarizare variază între 300 și 650 euro, iar taxa de înscriere este de 100 lei pentru fiecare dosar depus.

2. Înființată la 20 septembrie 1990 și acreditată tot în 2002, Universitatea „Titu Maiorescu” are în structura sa nouă facultăți ce derulează 16 programe de studii universitare de licență. Taxa de înscriere la concursul de admitere variază în funcție de specializare, plecând de la 100 lei și atingând chiar 450 lei la Medicină. Totodată, pentru a fi student la această universitate trebuie să plătim între 400 și 1000 euro, în funcție de facultatea pe care o dorim.

3. Înființată în 1990 ca instituție de învățământ particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a fost acreditată prin Legea nr. 241/23 aprilie 2002. Cele trei facultăți care organizează admitere și în septembrie percep o taxă de înscriere de 80 lei, iar nivelul taxelor de studii pentru licență a fost stabilit la 2000 de lei.

4. O taxă de înscriere la concursul de admitere în valoare de 100 lei este percepută și de Universitatea Româno-Americană. Înființată în 1991 și acreditată mai târziu, aceasta este formată din șase facultăți, iar cuantumul taxei anuale de studii nu depașeste 700 euro.

5. Și în cazul Universității „Hyperion” trebuie să platim o taxă de înscriere, însă aceasta este de 80 lei pentru fiecare dosar depus. În ceea ce privește taxele de studii, acestea se pot achita în patru rate, iar valoarea lor este cuprinsă între 1800-2500 lei, în funcție de specializare. O excepție este Facultatea de Arte care are taxe de școlarizare în valoare de 6000 lei anual.

6. Universitatea „Bioterra” este și ea pe lista universităților acreditate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, având în componență patru universități acreditate. Pentru a urma cursurile acestor facultăți, studenții trebuie să scoată din buzunar o sumă cuprinsă între 420-580 de euro. La înscriere se achită o primă tranșă din taxa de studii de 250 euro, candidatul fiind astfel considerat înscris și admis.

7. În ceea ce privește Universitatea Ecologică din București, înființată tot în anul 1990, admiterea se face pe baza evaluării dosarului la șapte facultăți cu arii diferite de specializare, în urma achitării unei taxe de înscriere de 100 lei. Taxa anuală de școlarizare la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, variază între 2300 lei și 2700 lei.

8. Pentru a te înscrie la Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” trebuie să achiți o taxă de 30 euro, iar după ce ești admis trebuie să mai plătești o taxă de școlarizare de 650 euro percepută pentru toate specializările, mai puțin la Artele spectacolului (coregrafie) care necesită 970 euro.

9. La Universitatea „Athenaeum” din București, activitatea se desfășoară în cadrul a două facultăți, însă pe site-ul universității nu sunt informații despre taxele percepute. Pentru mai multe informații se poate suna la secretariat.

10. Înscrierile, în anul universitar 2013-2014 la Universitatea „Artifex” se fac în urma achitării a 100 lei. Ceea ce este de reținut aici, și nemaiîntâlnit la celelalte universități este faptul că studenții anului I învață gratuit, iar taxa de școlarizare pentru studenții anilor II și III este de 2400 lei. De asemenea, studenții anilor I și II care obțin la sfârșitul anului universitar media peste 9.50 primesc burse, sub forma scutirii de plata taxei de școlarizare pentru anul universitar următor.

11. Institutul Teologic Baptist din București organizează concurs de admitere pentru domeniul Teologie Baptistă Pastorală, iar taxa de participare la concurs este de 100 lei. În ceea ce privește taxa de studii, aceasta este în valoare de 550 euro pentru programul cu frecvență.

După cum am văzut, taxele percepute de universitățile private din București nu sunt cu mult mai mari decât cele din universitățile de stat. Astfel, dacă domeniul de specializare al unei facultăți particulare ne atrage mai mult sau pur și simplu nu îl găsim la cele de stat, variantele de mai sus pot fi o alternativă foarte potrivită. Mai mult, poate fi o alternativă într-adevăr mai ieftină, căci, deși taxele sunt prezentate în euro, la un simplu calcul observăm oferte și până în 1800 lei (cea mai mică taxă de studii din cadrul universităților de stat).

Succes în efectuarea unei alegeri cât mai apropiate de preferințele tale, viitor student !

Datele au fost culese de pe site-urile oficiale ale Universităților prezentate în perioda 11-18 august 2013.

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI

2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI

3. UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

5. UNIVERSITATEA „HYPERION” DIN BUCUREŞTI

6. UNIVERSITATEA „BIOTERRA” DIN BUCUREŞTI

7. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

8. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” DIN BUCUREŞTI

9. UNIVERSITATEA „ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI

10. UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 

11. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

Text:  Nicoleta Cuibari

Foto: Dana Alecu

Comentarii

comentarii