În cadrul proiectului „MODELLING THE NEW EUROPE” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, luna aprilie a fost marcată de o serie de activităţi specifice grupului ţintă.

Este vorba despre participarea studenţilor la cursurile organizate în cadrul proiectului, menirea acestora fiind pilotarea curriculei propuse pentru noul program masteral, respectiv livrarea a 10 module de curs către 210 studenţi.  În acest context, se vizează analiza de către experţi a rezultatelor instrumentelor de testare şi validare în vederea formulării de propuneri de ajustare a curricululei.

Au fost susţinute cursuri şi/sau seminarii la următoarele discipline:

Titlul cursuluiNumele expertului
1.Istoria economică şi socială a construcţiei europeneConf.univ.dr. Cezar BRAICU
2.Mecanisme financiar – fiscale şi contabile în guvernanţa economică europeanăLect.univ.dr. Raluca IVAN
3.Politici economice comparate ale statelor UEProf.univ.dr. Ion GHIZDEANU
4.Macroeconomie – Teorie şi politici europeneAcademician Lucian – Liviu ALBU
5.Sistemul politic şi instituţional al UE în context multi – levelProf.univ.dr. Ion PÂRGARU
6.Programe şi politici economice europeneProf.univ.dr. Teodora ROMAN
7.Guvernanţă economică europeană multi – levelFrancesca Cicchelli
8.Liberalizare comercială şi pieţe financiare europeneProf.univ.dr. Anca GHEORGHIU
9.Dimensiunea europeană a auditului şi guvernanţei corporativeProf.univ.dr. Sorin C. BRICIU
10.Probleme ale dezvoltării socio – economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială)CP I Marioara IORDAN

La fiecare curs a participat un număr impresionant al studenţilor din grupul ţintă, lucru ce demonstrează eficiența informării cu privire la scopul și obiectivele proiectului.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

Contact:

Manager de proiect

Corina-Maria ENE

Tel.: 0745.806.135

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here