marți, iulie 23, 2024
Recrutare IQool
AcasăLifeStyleStudenții de la Universitatea Hyperion fac practică cu tehnologii de ultimă oră

Studenții de la Universitatea Hyperion fac practică cu tehnologii de ultimă oră

În cadrul proiectului european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” derulat de Universitatea Hyperion, membrii grupului țintă de la specializările inginerie și științe exacte au efectuat stagii de practică, utilizând cele mai moderne tehnologii din domeniul electronicii, automaticii și informaticii pentru a proiecta și realiza mai multe instalații și standuri experimentale, în întreprinderi virtuale.

Studenții au elaborat soluții cu sisteme de programe în C/C++, Assembler și LabVIEW (licențe achiziționate în cadrul proiectului), evidențiind avantajele și dezavantajele specifice precum și aria de aplicabilitate recomandată pentru fiecare.

Sistemele electronice pentru realizarea automatizărilor au fost simulate de către aceștia sub îndrumarea instructorilor de practică și tutorilor folosind mediul NI Multisim, iar părțile mai puțin previzibile au fost realizate practic folosind sistemul ELVIS II, achiziționat de asemenea în cadrul proiectului.

Pentru implementarea în sistem SCADA, aplicațiile de pe două dintre computerele supervizoare au fost realizate în Visual C++, iar pe alte patru în NI LabVIEW, în timp ce pentru partea de preprocesare și comandă cu RTU au utilizat sisteme electronice cu microcontrolere ATMEL AVR și unele plăci de dezvoltare Arduino.

Au fost prezentate și soluții industriale standard, folosind plăci de achiziție de date de tip NI-DAQ din seria USB-6002, și s-a elaborat material didactic de punere în funcțiune și experimentare cu astfel de module de ultimă generație.

Studenților li s-au prezentat și alternative de simulare și implementare pentru creșterea gradului de imersie în actualitatea IT și li s-a dat posibilitatea să experimenteze independent pe platformele intermediare și finale.

În următoarea etapă de practică, studenții urmează să se familiarizeze și cu tehnologiile mobile și embedded cele mai avansate, prin utilizarea platformelor de dezvoltare pentru microcontrolere Advanced RISC Machines (ARM) și a instrumentelor software specifice acestora.

Varietatea de proiecte, experimente și echipamente au permis studenților să se acomodeze cu ritmul extrem de alert al avansului tehnologic actual al acestui domeniu de mare interes pentru potențialii angajatori, compensând inerția curriculară frecventă la nivelul universitar pe plan național, dar și mondial.

Prin grantul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” se dorește sincronizarea dintre cunoștințele teoretice acumulate de studenți în timpul anilor de studii și aspectele practice întâlnite în diferitele domenii în care pot activa, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor pe care mediul privat îl acordă formării profesionale și totodată recrutării de tineri absolvenți. Această sincronizare nu poate fi realizată decât printr-o coordonare și o colaborare strânsă dintre mediul universitar și mediul privat de afaceri sau instituții publice acolo unde este cazul.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Toate informațiile despre stadiul desfășurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.practicateoria.hyperion.ro.

RELATED ARTICLES

Most Popular