Vrei să faci practică și nu știi unde? Parlamentul European oferă posibilități de formare profesională și ocazia de a învăța mai multe despre această instituție și activitățile sale, prin propunerea mai multor opțiuni de stagiu în cadrul Secretariatului său.

Stagiile oferite?

 1. Stagii pentru absolvenții învățământului superior (stagiile Robert Schuman)

Scop: Completarea cunoștințelor dobândite în timpul studiilor și familiarizarea cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European (valabil tuturor stagiilor).

Tipuri de stagii:

 • opțiunea generală, deschisă oricărui candidat care îndeplinește criteriile necesare;
 • opțiunea jurnalism: candidații trebuie să facă dovada experienței profesionale;
 • opțiunea „Premiul Saharov”: obiectivul acestui program este de a contribui la aprofundarea cunoștințelor privind acțiunile Parlamentului European în favoarea drepturilor omului și a normelor internaționale din acest domeniu.

Criterii obligatorii (valabile în cazul tuturor stagiilor):

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Durata: Aceste stagii se desfășoară pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi în niciun caz prelungite.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:

Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie (miezul nopții)

Perioada de stagiu: 1 martie – 31 iulie

Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)

Perioada de stagiu: 1 octombrie – 28/29 februarie

 1. Stagii de formare

Parlamentul European le oferă tinerilor care dețin o diplomă ce atestă absolvirea studiilor liceale corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare.

Durata stagiilor de formare este de una până la patru luni, cu posibilitatea de a beneficia de o derogare.

a. Stagii de formare neobligatorii:

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile neobligatorii:

Perioada de înscriere: 1 august – 1 octombrie

Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 Ianuarie

Perioada de înscriere: 1 decembrie – 1 februarie

Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 Mai

Perioada de înscriere: 1 aprilie – 1 iunie

Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 Septembrie

b. Stagii de formare obligatorii:

Parlamentul European poate accepta candidații care îndeplinesc condițiile generale de admitere, în cazul în care un stagiu este obligatoriu:

 • în cadrul studiilor universitare sau al cursurilor unei instituții de învățământ de nivel echivalent;
 • în cadrul pregătirii profesionale la nivel înalt, organizate de o instituție fără scop lucrativ (mai ales instituții sau organisme publice);
 • pentru a putea exercita o profesie pe baza unei justificări din partea acestor organisme/entități, care acordă acces la exercitarea unei profesii.

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile obligatorii:

Termenul limită de înscriere: 1 Octombrie

Începerea stagiului: Între 1 ianuarie și 30 aprilie

Termenul limită de înscriere: 1 februarie

Începerea stagiului: Între 1 mai și 31 august

Termenul limită de înscriere: 1 Iunie

Începerea stagiului: Între 1 septembrie și 31 decembrie 

 1. Stagii de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior

Pe lângă criteriile precizate la primul punct, candidații pentru acest stagiu trebuie să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, un ciclu de studii universitare de minim trei ani, atestat printr-o diplomă.

Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior sunt acordate pe o perioadă de trei luni. În mod excepțional, acestea pot fi prelungite cu maxim trei luni.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:

Data de începere a stagiului: 1 Ianuarie

Perioada de înscriere: 15 iunie – 15 august (miezul nopții)

Data de începere a stagiului: 1 Aprilie

Perioada de înscriere: 15 septembrie – 15 noiembrie (miezul nopții)

Data de începere a stagiului: 1 Iulie

Perioada de înscriere: 15 decembrie – 15 februarie (miezul nopții)

Data de începere a stagiului: 1 Octombrie

Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)

 1. Stagii de formare în domeniul traducerilor

 Stagiile de formare în domeniul traducerilor se desfășoară la Luxembourg.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:

Data de începere a stagiului: 1 Ianuarie

Perioada de înscriere: 15 iunie – 15 august (miezul nopții)

Data de începere a stagiului: 1 Aprilie

Perioada de înscriere: 15 septembrie – 15 noiembrie (miezul nopții)

Data de începere a stagiului: 1 Iulie

Perioada de înscriere: 15 decembrie – 15 februarie (miezul nopții)

Data de începere a stagiului: 1 Octombrie

Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)

Pentru mai multe detalii click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here