Consiliul Director al Uniunii Muzicienilor Interpreți din România anunță prelungirea cu 5 zile a termenului de depunere a dosarelor în vederea participării la concursul pentru acordarea Burselor UNIMIR 2014-2015.

Bursele UNIMIR se acordă tinerilor muzicieni talentați, cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 ani, intergrați în sistemul de învățământ din România. Cuantumul bursei lunare este de 100 EURO și se acordă pentru o perioada de 10 luni, unui număr de 5 tineri.

Criteriul principal de selecție constă în evaluarea datelor artistice ale candidatului, relevanța dosarului, concursurile din palmaresul fiecărui candidat și capacitatea de transcendență în lucrările interpretate.

Calendarul concursului de atribuire a Burselor UNIMIR 2014-2015 este următorul:

23 aprilie – lansarea înscrierilor pentru Bursele UNIMIR 2014-2015

23 aprilie – 12 mai – Primirea dosarelor de înscriere   

12 – 14 mai – Evaluarea dosarelor de înscriere

14 mai – Anunțarea concurenților calificați

24 mai – Etapa finală a concursului 

26 mai – Anunțarea câștigătorilor Burselor UNIMIR

Bursierii UNIMIR 2013-2014 sunt: pianistul Abel Edison Corban, soprana Antonia Cosmina Stancu, solista folclorică Emilia Dorobanțu și oboistele Felicia Greciuc și Cristina Ordean.

BURSELE UNIMIR

Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România este o organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei interpretative prin activitate individuală de referinţă în plan naţional şi internaţional. UNIMIR statuează ca principiu fundamental libertatea concepţiei artistice şi largul schimb de opinii, în temeiul unui profesionalism riguros, neadmiţând sub niciun motiv afilierea la vreo ideologie de orice natură şi urmărind sub toate aspectele promovarea valorilor reale pe tărâmul artelor. Singura politică va fi cea strict culturală, tinzând către fructificarea maximă a energiilor pe plan artistic spiritual. Consiliul Director al UNIMIR este format din Vlad Conta, Nicolae Licareț, Ionel Voineag, Viniciu Moroianu, Mircea Luculescu, Gheorghe Palcu  și Miltiade Nenoiu.