duminică, iulie 21, 2024
Recrutare IQool
AcasăLifeStyleRepartiția locurilor bugetate realizată de Ministerul Educației Naționale - motiv de îngrijorare...

Repartiția locurilor bugetate realizată de Ministerul Educației Naționale – motiv de îngrijorare pentru Uniunea Studenților din România

Uniunea Studenților din România îngrijorată de repartiția locurilor bugetate realizată de Ministerul Educației Naționale

Universitățile de stat din România primesc anual, în baza unui contract instituțional cu Ministerul Educației Naționale, bugetul alocat. Prin acesta sunt definite sumele specifice acordate Universităților sub formă de granturi doctorale și „Finanțare instituțională” care este folosită pentru a susține financiar studiile de licență și masterat. În cadrul Finanțării instituționale, 72% din sumă, se acordă „pentru studenții înmatriculați pe baza cifrelor de școlarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de licență și de master,” (Metodologie CNFIS 2018). Restul de 26.50% fiind reprezentați de Finanțarea suplimentară, iar 1,50% de FDI.

Noua repartiție preliminară propusă de MEN pentru anul 2018 propune alocarea unor locuri pentru „Domenii prioritare de dezvoltare ale României”, conform definirii acestora în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020. Acestea sunt: Bioeconomia, Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, Spațiu și securitate, Energie, Mediu și schimbări climatice, Sănătate, Eco-nanotehnologii și materiale avansate. Astfel, din totalul de 35.600 de locuri bugetate la master, 4600 vor fi acordate Universităților care oferă specializări apropiate de aceste domenii prioritare. Procesul este premergător distribuirii locurilor folosind metodologia utilizată și în anii anteriori. Bineînțeles, acest lucru presupune și o scădere a numărului locurilor bugetate la alte domenii de studiu.

În opinia noastră, SNCDI 2014-2020 este implementată într-un mod deplasat, fără o productivitate concretă. De ce?

  1. Considerăm că ridicarea numărului de locuri bugetate la aceste domenii este bruscă, existând riscul unui grad redus de solicitare al acestora și implicit, riscul neocupării acestora.
  2. Domeniile sunt, într-adevăr, prioritare dezvoltării în viitor a României, însă unele sunt axe noi, încă neexploatate academico-științific, apârând un semn de întrebare în ceea ce privește calitatea învățământului.
  3. Scăderea locurilor bugetate la anumite domenii de studiu pot conduce către o rată mai mică a studenților care se înscriu și urmează studii universitare. Astfel, se conturează riscul de descurajare a tinerilor în ceea ce privește orientarea către mediul universitar, fiind un factor de perturbare a consolidării și adoptării unor măsuri ce vor să conducă către o educație sustenabilă, cu impact asupra dezvoltării viitorului României.
  4. Este afectat echilibrul locurilor bugetate oferite universităților de stat din România în defavoarea celor care nu au programe universitare care să cuprindă domeniile prioritare definite de SNCDI 2014-2020.

În contextul dorinței de promovare a educației în rândul tinerilor, considerăm o potențială soluție suplimentarea locurilor bugetate pentru domeniile prioritare, fără a afecta însă numărul de locuri bugetate pentru restul domeniilor de studiu. Se poate urmări astfel receptivitatea grupului țintă în ceea ce privește optarea pentru domeniile de studiu prioritare și împărțirea locurilor, în viitor, în funcție de cererea observată.

Astfel, se nasc mai multe întrebări la care Uniunea Studenților din România speră să primească un răspuns prompt și obiectiv: „Care a fost algoritmul de repartizare al locurilor rezervate <<Domeniilor prioritare de dezvoltare ale României>> și cum este asigurată echitabilitatea față de universitățile ce nu au domenii de studiu ce se pot încadra domeniilor prioritare?”.
De asemenea, ne întrebăm și care sunt măsurile ce urmează a fi luate în anii următori pentru adoptarea acestei strategii, dar și cum tinerii își pot aduce aportul asupra a ceea ce reprezintă de fapt viitorul lor.

”Alocarea unor locuri suplimentare pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României poate fi benefică, însă doar în condițiile în care există o strategie de implementare transparentă și echitabilă. Scăderea drastică a numărului de locuri bugetate de la cele mai mari universități din România, instituții de învățământ superior cu rezultate remarcabile, recunoscute la nivel international, ne face să ne punem serioase semne de întrebare, dacă într-adevăr aceasta este calea pentru dezvoltarea viitorului țării noastre.
Ne dorim ca în învățământul superior să se țină cont de trendurile viitorului, însă calitatea actului educational trebuie să primeze și nu să fie ignorată.”, Alin GRIGORE, Președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 108 organizații din 17 centre universitare.  Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități. Uniunea Studenților din România este reprezentată în Consiliul Economic și Social al României.

Surse:

Metodologie CNFIS 2018 – METODOLOGIE de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018  http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/PropunereCNFIS_MetodologieFB-FS-2018-final-act1-1.pdf

Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 –https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf

Alexandra Gavrilă
Alexandra Gavrilăhttps://voxofvanity.com/
Sunt suma provocărilor cu care m-am confruntat, a scopurilor pentru care am luptat și a pasiunilor pentru care trăiesc. Mă definesc ambiția, seriozitatea și perseverența, nu cred în noroc și nici în destin. Sunt dornică de a depunde îndeajuns efort pentru a dobândi cele la care aspir. Îmi place să îmi asum riscuri, pot lucra sub presiune și realizez mereu ceea ce îmi propun. Definiția succesului personal este propria mulțumire de sine.
RELATED ARTICLES

Most Popular