reglementarea urgentă a situației patrimoniului

50 de organizații ale tineretului din România au cerut clarificarea situației patrimoniului UTC. Dat fiind modul deficitar în care fundațiile pentru tineret au administrat bunurile respective, aceste organizații au decis să depună un proiect în Parlament privind desființarea acestora.

Ca urmarea a desființării fundațiilor, administrarea patrimoniului în cauză va fi preluată de instituții publice specializate, aflate în subordinea consiliilor județene. Toate aceste măsuri au în vedere utilizarea patrimoniului în beneficiul real al tinerilor.

În același timp, comunicatul organizațiilor de tineret din România menționează:

„Tinerii nu au putut avea acces în totalitate la acest patrimoniu dedicat lor sub pretextul că este închiriat pentru a se putea întreține. În momentul de față, au mai rămas în funcțiune aproximativ 15 fundații de tineret din peste 40, câte ar fi trebuit să fie. Multe fundații au intrat în insolvență și ulterior în faliment, în timp ce cu privire la altele, organele fiscale au demarat acțiuni în dizolvare. Acest fapt, precum și lipsa de impact concret din ultimii 30 de ani, demonstrează că experimentul fundațiilor pentru tineret în actuala formă a eșuat.

La 30 de ani de la căderea comunismului și apariția acestor fundații, creații ale regimului FSN din anii ‘90, este momentul să încheiem această problemă a tranziției. În cei 30 de ani, unele dintre aceste fundații au reprezentat un prilej pentru îmbogățirea personală a unor indivizi care le-au acaparat, în baza unei legislații neclare. Solicităm autorităților competente realizarea unui context legislativ prielnic pentru utilizarea eficientă a acestor resurse pentru tineri, de către tineri, în mod transparent și cu rezultate concrete.

După o serie de amânări, Ministerul Tineretului și Sportului și-a asumat la ultima întrunire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, din data de 20 mai 2020, constituirea unui grup de lucru privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București. Chiar dacă a trecut aproape o lună, acesta nu a fost constituit, lucrurile fiind în continuare incerte.”

În viziunea celor 50 de organizații care au înaintat acest demers, fundațiile sau instituțiile care vor avea în grijă patrimoniul trebuie să fie conduse de principii clare și valori puternice:

  • Inovație;
  • Transparență;
  • Participare;
  • Egalitate și nediscriminare;
  • Recunoaștere;
  • Incluziune socială.

Cele 6 principii și valori menționate trebuie să rămână baza organizării patrimoniului pentru ca acesta să beneficieze de un bun management.

„ De asemenea, credem cu tărie că fundațiile județene pentru tineret și cea a Municipiului București ar fi trebuit să reprezinte adevărate exemple de bună practică dacă ar fi avut un management eficient. Totuși, activitatea acestora nu s-a putut realiza ca urmare a scandalurilor în care au fost implicate și a lipsei Regulamentului de aplicare a Legii nr. 146/2002.

Activitatea de tineret nu este una aducătoare de profit, așadar fără participarea autorităților locale, patrimoniul care a fost administrat de UTC nu poate să reprezinte adevărate centre polarizatoare pentru tineri, să fie dotate și amenajate conform unei Românii a anului 2020, stat membru al Uniunii Europene.

Pe de altă parte, potrivit propunerii legislative depuse de mai mulți deputați, toate fundațiile pentru tineret urmează să fie desființate, iar în locul lor vor fi înființate instituții publice specializate pentru activitățile de tineret, finanțate de către consiliile județene. Pentru a asigura utilizarea acestor resurse exclusiv spre beneficiul tinerilor, în conducerea acestor instituții propunem existența unei majorități de reprezentanți ai organizațiilor de tineret.

Acolo unde patrimoniul UTC a fost preluat deja în administrare de către autoritățile locale sau județene în urma desființării fundațiilor, acest proiect este cu atât mai benefic deoarece se instituie cadrul coerent de funcționare a acestui patrimoniu în folosul tinerilor.

Administrarea patrimoniului de către autoritățile locale trebuie să reprezinte o garanție a finanțării și legalității. În acest sens, organizațiile de tineri, studenți și elevi vor propune mecanisme pentru a se verifica buna funcționare a acestor instituții publice, în cadrul dezbaterilor parlamentare.”

Aceste organizații fac apel la Ministerul Tineretului și Sportului pentru adoptarea regulamentului de aplicare a legii fundațiilor pentru tineret din anul 2002, împreună cu amendamentele formulate de către organizații, în vederea asigurării legalității de funcționare a acestor structuri. Același apel este adresat și Parlamentului României pentru a face posibilă adoptarea legii prin care patrimoniul fostului UTC să revină în folosința tinerilor, să fie utilizat în mod obiectiv și responsabil, totodată excluzându-se interesele private trecute sau existente la acest patrimoniu.