Proiectul european Profesionisti in domeniul artelor si jurnalismului

  1
  241

  FOTO COMUNICAT ARTE-JURNALISM

  Activitățile de practică din cadrul proiectului european Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului continuă cu succes. Studenții Facultății de Arte „Geo Saizescu”, Universitatea Hyperion, care sunt implicați în proiect,  au început practica pe domeniile lor de specialitate la instituții private cu specific teatral, respectiv Teatrul Evreiesc de Stat și Fundația Godot, urmând ca din luna septembrie să colaboreze și cu alte teatre din București.

  Proiectul Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului are un obiectiv general precis: studenții implicați să dobândească cunoştinţe şi aptitudini aplicate prin participarea la stagiile de practică organizate în universitate şi în afara acesteia, în scopul accesului mai facil pe piaţa muncii.

  Studenții Facultății de Arte, coordonați în acest proiect de lect. univ. dr. Diana (Dimian) Mihăiță și tutorii Adriana Guluțanu si Mirela Hurjui, vor putea, în urma stagiului de practică, să:

  • identifice activităţile care se derulează în spațiul artistic în care îşi desfăşoară practica;
  • se familiarizeze cu metodologiile specifice domeniului artistic;
  • analizeze sistemul de funcționare al spațiului artistic în care se desfășoară stagiul de practică;
  • se familiarizeze cu aspecte particulare referitoare la managementul unei instituții de cultură și elaborarea strategiei unei stagiuni teatrale (programarea spectacolelor, repetițiilor);
  • identifice sistemul de funcționare într-un spațiu artistic, pornind de la aparatura necesară și decoruri până la echipa artistică (scenarist, regizor, sunetist, secretar literar, etc).

  Activitatea de practică constituie o componentă importantă a procesului de învăţământ și are drept obiectiv completarea cunoştinţelor teoretice, precum şi dezvoltarea de competenţe şi abilităţi noi în vederea îmbunătăţirii inserţiei celor implicați pe piaţa muncii.

  Comments are closed.