Platforma Interguvernamentală privind Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemelor: a 7-a reuniune și obiectivele acesteia

0
67
Platforma Interguvernamentală

Cea de-a 7-a reuniune plenară în ceea ce priveşte Platforma Interguvernamentală despre Biodiversitatea şi Serviciile Ecosistemelor (IPBES) este găzduită în acest an la UNESCO în Paris. Aceasta a început în data de 29 aprilie şi se continuă până pe 4 mai.

Platforma Interguvernamentală privind Biodiversitatea şi Serviciile Ecosistemelor are o misiune specială. Conform unui comunicat de presă, aceasta „este de a îmbunătăţi interfaţa dintre ştiinţă şi politici în domeniul biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemelor pentru conservarea naturii în vederea conservării şi utilizării durabile a biodiversităţii, a bunăstării pe termen lung şi a dezvoltării durabile.”

Ministerul Mediului va deveni coordonator al aspectelor mediului înconjurător în contextul în care România exercită Președinţia Consiliului Uniunii Europene. Din acest motiv, acesta, împreună cu Comisia Europeană, a pregătit și va prezenta mandatul statelor care sunt membre atât în UE, cât și în Platforma Interguvernamentală.

Obiectivele pe care le are Platforma Interguvernamentală

Unul dintre obiective îl constituie stabilirea unui alt program de lucru pentru Platforma Interguvernamentală (IPBES), vizând următorii 10 ani. Acesta este strâns legat de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda promovează echilibrul dintre cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile (cel economic, social şi de mediu). În principal, convenţiile vizează pregătirea cadrului privind biodiversitatea după anul 2020.

Conform aceluiaşi comunicat de presă, se doreşte „adoptarea sumarului pentru factorii de decizie a raportului privind evaluarea biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemelor la nivel global”. Obiectivul general al acestuia este determinarea stării şi a tendinţelor în legătură cu biodiversitatea şi serviciile ecosistemice. Impactul pe care biodiversitatea şi serviciile ecosistemice asupra bunăstării oamenilor este şi el urmărit.

      În prezent IPBES este format din 132 de membri. Platforma Interguvernamentală evaluează starea pe care o are biodiversitatea și serviciile ecosistemelor care sunt furnizate către societate. IBES este gestionat de către UNEP (United Nations Environment Programme), dar se află sub patronajul ONU.