Noutate editorială: Astrologie și religie la greci și romani de Franz Cumont

Franz Cumont (1868-1947), istoric, arheolog și filolog belgian, a contribuit imens la dezvoltarea istoriei religiilor antichității târzii. El a publicat în numeroase enciclopedii standard, a facut săpături pe tărâmul Eufratului în condiții politice dificile și a fost membru al majorității academiilor europene.

Cartea cuprinde o serie de conferințe ținute sub auspiciile Comitetului American pentru Prelegeri de Istorie a Religiilor, al căror scop este să sintetizeze rezultatele cercetărilor efectuate de autor timp de mai mulți ani în domeniul astrologiei antice și al religiei astrale.

”Obiectivul nostru în cursul acestor prelegeri se va limita în a arăta în ce fel astrologia și cultul oriental al astrilor au transformat credințele lumii greco-latine, cum s-a manifestat în diferite perioade puterea mereu crescândă a influenței lor și prin ce mijloace s-au pus în Vest bazele unui cult sideral ce a constituit faza cea mai înaltă a vechiului păgânism. […] Aceasta teologie erudită, ce includea în speculațiile sale întreaga lume, a eliminat formele mai limitate de credință și, schimbând caracterul vechii idolatrii, a pregătit în multe privințe apariția creștinismului.

Astrologia se impune a fi luată în considerare de orice istoric al religiilor nu numai fiindcă este combinată cu teorii științifice și nici fiindcă intră în învățătura misteriilor păgâne, ci pentru ea însăși. Din acest motiv, cercetătorul este obligat să investigheze cum și de ce s-a format alianța, la prima vedere de neînțeles, între matematică și superstiție. A o considera pur și simplu o boală mintală nu constituie o explicație. Chiar si în acest caz, la drept vorbind, aceasta halucinație tot ar merita să fie studiată, fiind cea mai persistentă din câte au bântuit creierul omenesc.” (Franz Cumont)

Preț: 23.8 lei

Franz Cumont (Aalst 1868 – Bruxelles 1947) a fost un apreciat istoric, arheolog și filolog belgian a cărui primă preocupare a constituit-o istoria religiilor antichității târzii, cu precădere cea a mithraismului. Și-a desfășurat activitatea de arheolog în situri importante din Pont, Armenia, Siria și zona Eufratului, devenind o voce cu autoritate de necontestat în domeniu. În urma acestor cercetări a rezultat o uriașă cantitate de date și dovezi arheologice legate de religia mithraică, tema predilectă de cercetare pe parcursul întregii cariere a lui Cumont. După ce a predat la Universitatea din Gant, Cumont părăsește Belgia pentru a lucra la Paris și Roma. Începând cu 1922, conduce săpăturile de la DuraEuropos (pe malul Eufratului).

Sincretismul religios manifestat în zona Marii Mediterane în perioada de decădere a Imperiului Roman și mai ales impactul avut de religiile de misterii asupra acestuia au fost domeniile în care Cumont a excelat, reușind să analizeze în amplele sale lucrări modalitățile de întrepătrundere ale diferitelor culturi și religii antice. Profesor respectat și autor al unei opere extrem de bogate (incluzând colaborări la diferite enciclopedii), Cumont ne-a lăsat o moștenire științifică extrem de valoroasă, apreciată la justa valoare de către posteritate, dovada acestui lucru fiind inclusiv omagierea autorului în anul 1997 de către Biblioteca Regală din Bruxelles la împlinirea a 50 de ani de la moartea sa. A fost membru al mai multor academii europene.