„Modelling the New Europe”, proiect al Universității Hyperion, se apropie de final

0
120

Proiectul „Modelling the New Europe”, derulat de Universitatea Hyperion din iunie 2014, se apropie de final. Activitățile prevăzute în cadrul grantului sunt și ele în curs de finalizare, astfel încât programul european „Modelling the new Europe” să se încheie cu succes.

Procesul de definitivare a proiectului european continuă prin identificarea de parteneri relevanți din mediul public și privat în vederea includerii lor în rețeaua finală.

Și în această lună se lucrează la conceperea bazei de date „Modelling the New Europe” – bune practici în domeniul guvernanței economice europene. Astfel, specialiștii din cadrul proiectului au făcut studii și au introdus cărți din domeniul guvernanței economice în baza de date.

Trebuie menționat și că în luna septembrie, în cadrul proiectului, s-a desfășurat masa rotundă cu tema „Strategia Europa 2020 – inițiative pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

Totodată, se definitivează toate procedurile în vederea implementării programului masteral în Guvernanța Economică Europeană, iar specialiști din Universitatea Hyperion au creat o rețea care funcționează având la dispoziție un spațiul virtual – www.modelling.hyperion.ro și în cadrul căreia se pot face schimb de opinii, se vor prezenta studii de caz, exemple de bune practici, se vor semnala evenimente legate de domeniul Guvernanței Economice Europene.

Proiectul de care beneficiază Universitatea Hyperion din București nu este doar unul ambițios, ci și unic în România. Caracterizat de interdisciplinaritate, vizând o problematică complexă ce abordează atât liberalizarea comercială, politicile economice şi pieţele financiare europene, cât şi istoria economică şi socială a construcţiei europene, reglementările legislative ale UE, precum şi problemele dezvoltării socio – economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială), programul masteral Guvernanţa Economică Europeană va furniza studenţilor cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a formula răspunsuri corespunzătoare atât întrebărilor pe care le ridică acest domeniu complex, cât şi provocărilor pe care le implică o guvernanţă economică europeană eficientă.

Obiectivul general al proiectului „Modelling the New Europe” vizează dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar în domeniul Guveranţei Economice Europene, pentru dezvoltarea calitativă a resurselor umane şi a comunicării dintre mediul academic şi cel economic, în scopul creşterii gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat de Universitatea Hyperion în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.