Ministerul Afacerilor Externe lansează Programul InternshipRO2019EU

0
109
În contextul procesului de pregătire a României pentru preluarea și exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019, Ministerul Afacerilor Externe lansează Programul InternshipRO2019EU – componenta București.

Pe parcursul derulării programului, 45 de persoane vor avea oportunitatea să se implice în planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de protocol din cadrul evenimentelor prilejuite de deținerea de către România a Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Participanții la acest program își vor desfășura activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și vor beneficia de prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul, inclusiv de dreptul de a primi o indemnizație de internship. Indemnizaţia lunară pentru internship va fi în valoare de 3000 lei brut. Ministerul Afacerilor Externe nu va suporta alte cheltuieli implicate de participarea internilor la acest program.

Durata programului va fi de 6 luni de la data semnării contractului de internship. Programul de lucru al internilor va fi de maximum 40 de ore de prezenţă în fiecare săptămână, program flexibil, fără a depăși durata maximă prevăzută de legislația în vigoare. Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă.

Selecția candidaților se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și va cuprinde următoarele etape:

 1. etapa depunerii și selecției dosarelor;
 2. etapa interviului.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Pentru Programul „InternshipRO2019EU” – componenta București candidații trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

 1. sunt studenți sau absolvenți de studii universitare de licență, într-unul din următoarele domenii de licență: Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Sociologie, Științe militare, informații și ordine publică, Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Management, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale;
 2. cunosc, la nivel avansat, două sau mai multe limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie limba engleză

Perioada de înscriere: 2.12.2018 – 6.12.2018

Condiții tehnice și instrucțiuni de înscriere:

 • dosarele de candidatură vor fi transmise la adresa de email internship2019.bucuresti@mae.roîntr-un singur mesaj, cu dimensiunea de maximum 4 MB;
 • documentele din dosarul de candidatură, prevăzute la art. 19 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe,  vor fi scanate în format pdf., în documente separate;
 • înainte de transmiterea electronică a dosarului de candidatură, vă rugăm să vă asigurați că:
 1. ați citit cu atenție prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
 2. aveți toate documentele necesare înscrierii;
 3. ați citit cu atenție, ați completat corect și ați semnat cererea-tip de înscriere, precum și declarația pe proprie răspundere;
 4. documentele au fost scanate, individual după original, în format pdf.; în cazul documentelor cu pagini multiple, toate paginile se vor scana într-un singur document pdf. (de exemplu CV-ul).

Este de reținut faptul că existența tuturor documentelor în forma cerută este unul dintre criteriile de selecție ale primei etape. De aceea, responsabilitatea întocmirii și transmiterii complete a dosarului revine exclusiv candidatului.

Informații suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la telefon 0374.344.034, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 11:00 – 15:00, ora României.

MAE, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, se supune obligației respectării Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si se obligă ca datele furnizate de dumneavoastră să fie utilizate strict în scopul participării la această procedură de selecție.

MAE va prelucra datele transmise în conformitate cu atribuțiile legale, în condiții care să garanteze securitatea tehnică a acestora și se asigură să protejeze integritatea și confidențialitatea acestora. Persoanele care doresc ca datele lor personale să fie șterse din baza de date a MAE  o pot face printr-o cerere transmisă către dpo@mae.ro