În cadrul proiectului european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, mai multe grupuri de cercetare de la Facultățile de Științe Exacte și Inginerești și de la Științe Economice ale Universității Hyperion din București au în derulare proiecte de reactualizare permanentă a curriculei universitare la disciplinele din domeniul IT, pentru a ține pasul cu cele mai avansate tehnologii ale momentului pe plan mondial, urmărind în mod special pregătirea pentru cadrul general al evoluției acestora în următorul deceniu.

Rectorul Universității, prof. univ. dr. Sever Spânulescu, consideră că în ultimii ani s-a depășit un prag tehnologic crucial pentru era informatică, prin micșorarea prețurilor de producție hardware, care au devenit nesemnificative față de valoarea adaugată prin software pentru aplicații de tip embedded.

„Asistăm la o proliferare din ce în ce mai accelerată a sistemelor de mare complexitate capabile să beneficieze de omniprezentul www, punând bazele ecosistemului Internet of Things (IoT), în care informația se diseminează în mare măsură prin canale de mare eficiență Machine To Machine (M2M).

Profesorii și studenții din grupul țintă al grantului „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” au ajuns la concluzia că, începând cu anul 2014, odată cu trecerea la structuri de ordinul zecilor de nanometri, puterea procesoarelor Advanced RISC Machine (ARM) a depășit cu mult necesitățile marii majorități a aplicațiilor IoT și M2M, iar prețul platformelor hardware de dezvoltare a devenit mai mic decât salariul pe o oră al unui inginer.

De asemenea, se consideră că până în anul 2020 numărul microsistemelor din ecosistemul IoT va ajunge sau depăși 30 de miliarde și va include atât aplicații fixe (monitorizări, comenzi și automatizări în sisteme industriale și casnice, prin Internet, din orice loc),  cât și mobile independente (diverse tipuri de drone terestre, aeriene sau spațiale).

În aceste condiții, se deschid oportunități extraordinare pentru tinerii absolvenți din domeniul IT de a-și adjudeca un segment cât mai important din această „cerere de inteligență”, mai ales că în acest domeniu chiar și firme cu un personal extrem de redus își pot materializa idei extraordinare.

Ca și alte universități din lume, Univeristatea Hyperion urmărește de mai mulți ani să fie parte integrantă a acestei revoluții (oarecum „tăcută”, s-ar putea spune). Având în vedere stadiul incipient al procesului, caracterizat printr-o mare divesitate de direcții posibile ale evoluției soluțiilor, aici s-au constituit mai multe grupuri de cercetare care să investigheze în mod intensiv căile cu cele mai mari șanse de proliferare oferite de marii producători hardware și software ai momentului (ST Microelectronics, Texas Instruments, Atmel, IAR, Keil ARM etc.).

Volumul foarte mare de cunoștinte acumulat a început încă din anul 2014 să fie diseminat și aplicat în firmele virtuale înființate pentru studenții din cadrul proiectului „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” al Universității Hyperion, iar informațiile și deprinderile care au avut cele mai certe rezultate au început să pătrundă și în fișa disciplinelor din domeniu. Dacă inteligența tinerilor români în domeniul IT și atracția lor pentru nou sunt într-adevăr precum se speră, Universitatea Hyperion, prin eforturile continue de adaptare și oferta de know-how de ultimă oră,  ar putea deveni port-drapelul academic național al pregătirii pentru această explozivă cerință socială.

Prin acest grant se dorește sincronizarea dintre cunoștințele teoretice acumulate de studenți în timpul anilor de studii și aspectele practice întâlnite în diferitele domenii în care pot activa, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor pe care mediul privat îl acordă formării profesionale și totodată recrutării de tineri absolvenți. Această sincronizare nu poate fi realizată decât printr-o coordonare și o colaborare strânsă dintre mediul universitar și mediul privat de afaceri sau instituții publice acolo unde este cazul.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Toate informațiile despre stadiul desfășurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.practicateoria.hyperion.ro.

Contact:

Manager de proiect

Nicoleta Gudănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here