Academia de Studii Economice din Bucureşti a strâns sub aripa sa protectoare, de-a lungul celor 100 de ani de tradiţie şi prestigiu, toate tipurile de prezenţe economice, însumând zece facultăţi. Printre acestea, se numără şi Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, pe scurt, CSIE.

academia_de_studii_economice_ase_13485200

Aceasta se remarcă din postura de cea mai tehnică facultate din ASE, întrucât combină statistica, programarea, matematica şi economia, oferind astfel trei specializări apreciate pe piaţa muncii.

Cibernetica economică poate fi caracterizată prin unicitate, întrucât această specializare nu se mai regăseşte în nicio altă universitate din ţară. Se adresează persoanelor analitice şi calculate, care iubesc să se joace cu cifrele şi îşi doresc să acumuleze cunoştinţe avansate în economie. Această specializare are aplicabilitate, în special, în optimizarea proceselor economice, constând într-o pregătire ce îmbină cunoştinţele de economie cu matematica şi statistica. Absolvenţii vor fi pregătiţi să intre pe piaţa muncii, începând cu firmele mici şi terminând cu structuri bazate pe economia naţională. Băncile, societăţile de asigurări, ministerele, agenţiile guvernamentale, organismele de sinteză, cercetarea ştiinţifică sunt doar câteva din structurile în care ciberneticienii pot pune în practică informaţiile dobândite pe parcursul celor trei ani de studiu

Specializarea de Statistică şi Previziune Economică introduce un domeniu de care nu foarte mulţi studenţi au auzit. Focusul cade pe prelucrarea datelor, intuirea evenimentelor economice. Noţiunile de statistică asimilate, alături de abilităţile de programare pe diverse soft-uri speciale oferă capabilitatea de a prezice fenomene şi procese economice, de a trasa concluzii pertinente. Institutul Naţional de Statistică, Institutul Naţional de Cercetări Economice, băncile şi societăţile de consultanţă sunt locurile în care poate porni o carieră de succes, pentru un tânăr absolvent.

Pentru cei care îşi doresc o carieră în domeniul IT, specializarea de Informatică Economică pare cea mai bună alegere! Recomandată acelora care petrec foarte mult timp în faţa calculatorului, această specializare asigură cele mai multe oportunităţi de viitor: baze de date, testare software, configurare hardware, logistică, expertiză fiscală şi statistică, e-learning.

gandul.info

Deşi CSIE asigură o pregătire solidă studenţilor săi, prin prisma unui plan de învăţământ solid, sunt mulţi aceia care nu reuşesc să ducă la bun sfârşit cei trei ani de studiu. Unele voci spun că profesorii sunt mult prea severi şi critici, nu îşi dau interesul pentru studenţii lor, iar notele mici din sesiune sunt doar rezultatul unei slabe colaborări profesor-student. Pe de altă parte, mulţi sunt cei care recunosc faptul că facultatea nu este una mediocră, disciplinele punându-i adesea în dificultate, din cauza unor concepte complexe şi greu de înţeles. Totuşi, aceştia preferă să depună un efort şi să continue pregătirea, întrucât conştientizează avantajele pe care le vor avea la final şi şansele crescute de a lucra într-o companie de top.

Pe de altă parte, îi întâlnim pe cei care blamează această asociere de cunoştinţe între domeniile tehnic şi economic, exprimându-şi nemulţumirea cu privire la faptul că instituţia eşuează în a forma profesionişti pe un domeniu de interes concret şi amestecă noţiuni diferite şi independente, unele de celelalte. Sfatul lor merge către înscrierea la Politehnica Bucureşti, în cazul celor pasionaţi de programare şi IT, respectiv facultăţile cu specific pur economic din ASE, precum Contabilitate, Marketing, Comerţ, Finanţe Bănci etc.

img_8043

Cum menţionam mai devreme, ASE-ul se bucură de un secol de prestigiu şi tradiţie, un secol în care a adunat parteneriate de lungă durată, cu diverse firme şi companii, ce le asigură studenţilor locurile de practică. În acest context, CSIE beneficiază atât de sprijinul instituţiei, cât şi de relaţiile puternice stabilite cu alte întreprinderi, ce oferă nu doar oferte pentru practica de specialitate, ci şi cursuri de perfecţionare în diverse limbaje de programare şi baze de date.

Totodată, trebuie menţionat faptul că proiectul Sesiunea de comunicări ştiinţifice se bucură de o mare popularitate în rândul studenţilor, iar lucrările tind către excelenţă. Anul trecut, Andreea Olaru, în prezent studentă la master, în Gothenburg, Suedia, a câştigat locul I la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică cu o asemenea lucrare. Pe de altă parte, aceşti tineri ambiţioşi nu sunt răsplătiţi decât cu vorbe frumoase de apreciere şi laudă. Astfel, înţelegem decizia lor de a părăsi ţara natală, în căutarea unui viitor încununat de succes.

Învăţământul Superior din România trece printr-o perioadă dificilă, marcată de o slabă finanţare a educaţiei şi dotările necesare pentru a împlini aşteptările studenţilor. ASE-ul a fost nevoită să majoreze taxele şcolare, cu 500 RON faţă de anul trecut, fapt ce a dus la scăderea numărului de candidaţi pentru examenul de admitere. Mai mult decât atât, cea de a patra specializare a CSIE, ce trebuia să lanseze în acest an universitar, Informatică Economică cu predare în limba engleză, a fost desfiinţată, întrucât nu s-au acoperit locurile. Vin critici şi la adresa cuantumului bursei sociale, ce atinge doar 350 RON, o sumă mult prea mică pentru cheltuielile suferite de un student, lunar. La care adăugăm condiţiile din căminele studenţeşti şi facilităţile oferite de către facultate și oferta de mobilităţi ERASMUS, ce nu mai constituie, se pare, o atracţie pentru tineri.

În fine, cele mai mari plângeri vin din partea studenţilor şi accesul acestora la informaţii, transparenţa publică şi îndrumarea pe parcursul ciclului de studii. Probleme se ivesc la tot pasul: secretariat, casierie, bibliotecă, însă nimeni nu pare să fie dispus să găsească soluţii. Studentul trebuie să se înarmeze cu răbdare şi nervi de oţel pentru a face rost de o adeverinţă sau pentru a beneficia de legimitaţia de transport, cu ajutorul căreia va primi reducere la abonamentul RATB. Anunţurile importante s-au transformat în mesaje postate pe Facebook de colegii care au mai auzit câte o veste pe holuri, iar indiferenţa cadrelor didactice şi auxiliare apasă pe umerii tinerilor pierduţi pe drum.

slavescu6

CSIE rămâne în continuare una dintre cele mai bine cotate facultăţi din România, fie datorită calităţii învăţământului promovat, fie datorită oportunităţilor de angajare de care pot profita absolvenţii. Chiar şi aşa, în lumea contemporană, ea este doar o fabrică de diplome, inundată de studenţi nepăsători şi iresponsabili. Nu înseamnă că sunt slab pregătiţi sau incapabili, ci doar că sistemul nu le angrenează mare parte din potenţial. Prin urmare, respectând cutumele mediului academic autohton, dau atâta cât primesc, poate chiar mai puţin. Cei cu adevărat competitivi şi pregătiţi migrează în număr tot mai mare către alte sisteme şi ne sărăcesc pe noi de valori.

ase_02_22504cfa49

Sursă poze:

studentvoice.ro

economica.net

gandul.info

biblioteca.ase.ro

Comentarii

comentarii