Dezvoltarea de scenarii de politică publică alternativă în domeniul educației

0
18

 

Dezvoltarea de scenarii de politică publică alternativă în domeniul educației

 

Forumul Tinerilor din România (FTR)  în parteneriat cu Filiala Ialomița a Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) organizează în cadrul proiectului ”Cool Jobs-Propunere alternativă de politici publici pentru prevenirea șomajului în rândul tinerilor” trei sesiuni de lucru în urma cărora să rezulte o propunere de politică publică care să fie înaintată factorilor cu rol decizional în procesul educațional din România.

Sesiunile de propunere și elaborare a politicii publice sunt deschise membrilor organizațiilor non-guvernamentale și partenerilor sociali care activează în domeniul educației, tineretului, voluntariat și anteprenoriat și care fac parte din Consiliul Economic și Social al României, comisiile de dialog social și civic la nivel local sau care au elaborat propuneri de politici publice.

Scopul principal al sesiunilor este acela de a formula o propunere de politică publică care să fie înaintată și aprobată de către Ministerul Educației Naționale prin intermediul căreia să se reducă rata șomajului în rândul tinerilor și să faciliteze inserția acestora pe piața muncii prin dezvoltarea sistemului de orientare și consiliere profesională din învățământul preuniversitar.

Proiectul este cofinanțat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă ”Competența face diferența” 2014-2020, CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.