Desfășurarea sesiunilor de training din cadrul proiectului ”Cool Jobs-Propunere alternativă de politici publici pentru prevenirea șomajului în rândul tinerilor”

0
23

Desfășurarea sesiunilor de training din cadrul proiectului ”Cool Jobs-Propunere alternativă de politici publici pentru prevenirea șomajului în rândul tinerilor”

 

Forumul Tinerilor din România (FTR)  în parteneriat cu Filiala Ialomița a Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) organizează în cadrul proiectului ”Cool Jobs-Propunere alternativă de politici publici pentru prevenirea șomajului în rândul tinerilor” câte 8 sesiuni de formare în vederea dezvoltarii capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

 

În cadrul proiectului, părțile implicate au decis dezvoltarea a două programe de training corelate cu obiectivele proiectului ca răspuns la nevoia de creștere a capacității organizațiilor neguvernamentale și a partenerilor sociali de a propune politici publice alternative. Astfel, trainingul asumat de către Forumul Tinerilor din România a dezvoltat și va livra trainingul ”Tehnici de advocacy pentru impunerea propunerilor ONG-urilor și partenerilor sociali în cadrul consultărilor publice de elaborare a proiectelor legislative”, iar partenerul din cadrul proiectul, va dezvolta și livra trainingul ”Consolidarea dialogului social și civic la nivel local”.

Principalul rezultat preconizat în urma derulării activității este reprezentat de creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de politici publice inițiate de Guvern, respectiv, instruirea personalului în tematicile abordate.

Proiectul este cofinanțat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă ”Competența face diferența” 2014-2020, CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.