Delegat de Tineret la Națiunile unite
sursa foto: facebook.com/UNYDRo
Ministerul Tineretului şi Sportului lansează apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2018 – 2019.

Ce înseamnă programul Delegat de Tineret la Națiunile Unite?

 • Implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaţionale pentru tineret;
 • Promovarea în rândul tinerilor a politicilor de tineret, a mecanismelor de coordonare a acestora şi a importanţei programelor de tineret, ca parte integrantă a dezvoltării socio-economice;
 • Familiarizarea tinerilor din România cu tematica dezvoltării globale şi facilitarea contribuţiei lor la procesul de rezolvare a problemelor aferente acestui domeniu;
 • Susţinerea activităţilor şi iniţiativelor tinerilor din România;

Programul Delegat de Tineret la Națiunile Unite vizează Tinerii, cetăţeni români care, la data depunerii candidaturii au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani. De asemenea, mandatul Delegat de Tineret la Naţiunile Unite reprezintă intervalul din momentul desemnării candidaţilor ca Delegaţi până la desemnarea următoarei serii de Delegaţi;

Important de reținut: Pe durata mandatului, delegaţii de Tineret la Naţiunile Unite nu pot lipsi din ţară pe perioade lungi (burse de studiu, stagii, angajări profesionale);

Candidaţii la competiţie trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în România ultimele 6 luni ( cel putin) înainte de depunerea candidaturii pentru Programul 2018-2019.

PROFILUL DELEGATULUI DE TINERET

 • Tânăr cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat minimum 3 ani;
 • Să fi participat la proiecte naţionale şi internaţionale  în domeniul tineretului (conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat, etc);
 • Interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 • Abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de a îndeplini la timp sarcinile stabilite;
 • Abilităţi avansate în limba engleză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea altor limbi străine oficiale la ONU constituie un avantaj;

ROLUL DELEGAŢILOR DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE

 • Asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la cele două sesiuni: Adunarea Generală ONU şi Comisia pentru Dezvoltare Socială. După caz, cei doi delegaţi de tineret pot participa şi la alte acţiuni organizate de ONU pe durata mandatului;
 • Organizează şi participă la proiecte în conformitate cu priorităţile naţionale şi internaţionale de tineret şi cu priorităţile mandatului lor;
 • Menţin permanent contactul cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi realizează rapoarte trimestriale privind activitatea lor în cadrul Programului şi le prezintă Ministerului Tineretului şi Sportului. Aceste rapoarte trebuie să ilustreze acţiunile de informare, promovare şi de implementare a Programului Delegat de Tineret la Naţiunile Unite;
 • Susţin discursuri în cadrul celor două sesiuni, iar pregătirea discursurilor şi a poziţiilor oficiale  este responsabilitatea Delegaţilor de Tineret; varianta finală va fi avizată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi  va putea fi modificată ulterior avizării, numai cu acordul MTS;
După încheierea mandatului participanţii la Programul Delegat de Tineret la Naţiunile Unite trebuie să rămână activi în domeniile:
 • Dezvoltarea Programului în România, prin implicarea în implementarea şi promovarea activităţilor din cadrul Programului;
 • Dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel naţional;
 • Implicarea în iniţiative specifice problematicii ONU şi relaţiilor internaţionale;

Pentru mai multe detalii legate de selecția candidaților și calendarul procedurii de selecție, detalii aici.