Cursuri de toamnă la Institutul Francez București

0
607

CURSURI DE FRANCEZĂ GENERALĂ PENTRU ADULȚI

SESIUNE INTENSIVĂ: 10 – 29 septembrie
SESIUNE EXTENSIVĂ: 6 octombrie – 9 decembrie
SESIUNE EXPRESS: 2 – 18 noiembrie

Cursurile îmbină perfect activitățile de înțelegere orală și scrisă cu studiul gramaticii, vocabular sau noțiuni de cultură și civilizație franceză. Predarea se face exclusiv în limba franceză. Totul se realizează având la bază câteva elemente esențiale: o pedagogie activă compusă din manuale publicate de editurile din Franța, grupe cu efective limitate, o echipă de profesori români și francezi specializați în predarea limbii franceze ca limbă străină.  Această formulă echilibrată de predare poate fi considerată totodată o pregătire pentru susținerea examenului DELF/DALF.

Află mai multe!

ATELIERE DE CONVERSAȚIE

în fiecare vineri seara 

Atelierele de conversație sunt deschise pentru nivelurile B1 și B2 și vă permit să practicați cunoștințele de franceză discutând cu alți participanți pe baza unei teme date. Este vorba de o abordare dinamică și interactivă a limbii (prin exerciții, dezbateri și jocuri de rol) în care veți acumula cuvinte și expresii utilizate în viața cotidiană. Procesul de asimilare a cunoștințelor se face prin intermediul documentelor autentice extrase din presă, din filme, din cărți sau din rețelele de socializare. Un profesor nativ conduce discuția, animă grupul și corectează la final greșelile majore făcute de participanți.

Află mai multe!

SESIUNE INTENSIVĂ DE FRANCEZĂ GENERALĂ PENTRU ADOLESCENȚI

27 august – 15 septembrie

Este creată special pentru adolescenții de liceu care doresc să profite de vacanța de vară pentru a-și îmbunătăți nivelul de cunoștințe într-un mod eficient și rapid. Cursurile se desfășoară într-un cadru agreabil, propice comunicării libere, îmbinând cu succes partea teoretică (gramatica) și partea de exprimare orală. Manualele alese sunt publicate de editurile din Franța și sunt adaptate acestui tip de public.

Află mai multe!

CURSURI ANUALE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

septembrie/octombrie 2018 –  iunie 2019

În decursul anului, mai mult de 500 de copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani vin săptămânal la Institut pentru a învăța limba franceză. Beneficiază de metode de învăţare recente, adaptate nivelului şi vârstei fiecăruia. Cursurile anuale îi pregătesc pentru examenele DELF Prim și DELF Elev. Profesorii sunt specializaţi într-o pedagogie activă, care favorizează comunicarea orală şi scrisă.

Află mai multe!

MINI CLUB DE VACANȚĂ DE TOAMNĂ PENTRU COPII

27 octombrie – 2 noiembrie

Pentru ca învǎțarea limbii franceze sǎ fie asociatǎ cu o activitate fǎcutǎ din plăcere, Mini clubul de vacanțǎ organizat de Institutul Francez vizeazǎ, prin activitǎțile propuse, sǎ mobilizeze creativitatea și imaginația  participanților.  Plecând de la activitǎți de divertisment organizate în jurul unui proiect pedagogic, obiectivul principal al acestor cursuri este dezvoltarea competenței de comunicare oralǎ în limba francezǎ.

Află mai multe!

EXAMEN DELF/DALF Elevi și Adulți

24 – 25 noiembrie

Diplomele DELF/DALF fac parte din seria diplomelor eliberate de Ministerul Educației Naționale din Franța. Valorizează competențele de limba franceză ale adolescenților (din gimnaziu și până la liceu) și ale adulților. Sunt recunoscute pe plan internațional și acceptate de universitățile și școlile superioare din țările francofone precum și de angajatori.
În cazul elevilor, diploma este recunoscută și de Ministerul Educației din România, nivelurile B1 și B2 echivalând probele de la examenul de bacalaureat.

Află mai multe!