ASOCIATIA “ALMA RO” in parteneriat cu ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA au derulat incepand cu 24.05.2018 proiectul cu titlu “Intarirea capacitatii ONG pentru dezvoltarea durabila prin parteneriat social”, proiect co-finantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitatea Administrativa, Axa prioritara – Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Operatiunea – Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP, în baza contractului de finanţare nr. 115/23.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativa.

Proiectul a avut valoarea totala eligibila de 912.048,07 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din FSE 750.653,75 lei, asistenta financiara nerambursabila din Bugetul National 143.153,36 lei si contributie proprie de 18.240,96 lei si s-a desfasurat pe o perioadă de 15 luni (23 mai 2018 – 23 august 2019) la nivel national.

Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea capacitatii organizatiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile si durabile cu autoritatile publice locale si de a propune politici publice alternative în beneficiul cetatenilor.

Prin obiectivul general si actiuni specifice, proiectul a contribuit la rezultatele de program ale POCA 2014-2020: propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor si capacitate crescuta a ONG-urilor si a partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de guvern precum si la atingerea Obiectivului specific 1.1 al POCA:„Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri, în concordanta cu SCAP” intrucat s-a elaborat o propunere de policita publica pentru aplicarea Legii 350/2005 cuprinzand norme de aplicare si kit de procedure de lucru pentru o aplicare unitara la nivelul UAT-urilor de orase si instruirea personalului din cadrul ONG-urilor si autoritatilor publice locale pentru sprijinirea actiunilor vizate de acest obiectiv general.

S-au realizat rezultatele principale ale proiectului:

  • Dezvoltarea competentelor si insusirea de cunostinte specific in domeniul: politici publice, participarii ONG la furnizarea de servicii publice, comunicarii si parteneriatului public privat si implementarii proiectelor pentru 60 reprezentanti ai ONG-urilor si 102 reprezentanti ai autoritatilor publice in vederea consolidarii abilitatilor de dezvoltare de parteneriate publice-private sustenabile

  • Realizarea a 14 evenimente regionale bazata pe principiul dezbaterii publice de sintetizare a unor propuneri de imbunatatire a Legii 350/2005

  • 1 ONG care a formulat si promovat o propunere alternativa de imbunatatire a Legii 350/2005

  • O propunere de politica publica de actualizare a Legii 350/2005

Comentarii

comentarii