CodeRun

În acest an, BEST Cluj-Napoca introduce un nou eveniment dedicat studenților pasionați de domeniul IT.

El oferă participanților ocazia de a-și pune în practică cunoștințele prin intermediul mai multor provocări bazate pe programarea software.

Evenimentul se va desfășura în perioada 19-25 Aprilie 2021.

Evenimentul este structurat în două părți. Prima parte va consta în pregătirea studenților cu ajutorul unor sesiuni de training despre programare, având astfel ocazia să se înscrie și cei cu mai puțină experiență.

Cea de-a doua parte va fi desfășurarea în sine a competiției.

Competiția are o structura cilindrică, formată din mai multe probe oferite de către companii și una organizată de BEST Cluj-Napoca, cu nivelele de dificultate easy și hard. Aceste pot avea ca tema: debugging, functional programming, object-oriented programming sau un alt topic propus de către companie.

Studenții se pot înscrie individual sau în echipe de câte 2-3 studenți. Ei vor putea alege nivelul de dificultate dorit și vor parcurge toate etapele ce sunt axate pe arii diferite ale coding-ului. În urma realizării lor, li se vor acorda puncte, punctajul maxim fiind câștigător.

CodeRun reprezintă un nou eveniment al BEST Cluj-Napoca. Motivația realizării CodeRun este oferirea unei posibilități de dezvoltare a participanților prin deprinderea unor skill-uri care îi vor ajuta atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Totodată, evenimentul oferă companiilor ocazia de recrutare a studenților.

Valorile care ghidează echipa de organizare spre realizarea acestui nou eveniment, pe lângă valorile BEST, sunt: inovația: eveniment nou format din probe diferite ca temă și dificultate, eficiența: punerea bazei unei noi competiții ce dorim să ajungă la nivelul celorlalte evenimente BEST Cluj-Napoca.

Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul evenimentului, coderun.bestcj.ro.