„Avdives, khetanes” – proiectul care vizează creșterea sustenabilă a calității vieții comunităților de romi din comuna Belin din Covasna și cartierul Ferentari, București

0
13
Avdives Khetanes

Fundația Amfiteatru, împreună cu partenerii săi, Primăria Sector 5 și Asociația de Dezvoltare Comunitară Belin, au prezentat rezultatele intermediare după primul an de implementare a activităților din cadrul proiectului „Avdives, Khetanes” (în traducere „Astăzi, împreună”). Creșterea sustenabilă a calității vieții comunităților de romi, ce contribuie la creșterea incluziunii și abilitarea romilor din două zone marginalizate ale României – comuna Belin, jud. Covasna, și cartierul Ferentari, București -, reprezintă obiectivul principal al proiectului. Conferința a fost organizată online, iar înregistrarea acesteia poate fi urmărită aici:

https://vimeo.com/675888550

La eveniment au participat: Ion Borșan, director executiv al Fundației Amfiteatru, Antonio Țicu, inspector în cadrul Primăriei Sectorului 5, Ioana Constantin, coordonator servicii sănătate pentru adulți în Ferentari, Diana Cocioabă, învățătoare la Școala nr. 2 din Ferentari, Dorina Bădescu, învățătoare la școala din Belin și Kovacs Helen Abigel, președinta Asociației de Dezvoltare Comunitară Belin. Moderator a fost Mihail Bumbeș.

„Pandemia ne-a afectat, în sensul în care nu am putut să facem cursurile de formare profesională. Asta nu înseamnă că nu le-am pregătit, problema e că foarte puțini dintre cei care vor să participe sunt vaccinați și foarte puțini sunt, oficial, trecuți prin boală. În același timp, însă, toți pașii până la formarea profesională au fost făcuți, lucrurile au mers bine. Succesul major cred că au fost atelierele din cadrul școlii de vară pe care le-am organizat anul trecut, unde au venit câteva sute de copii” a spus Ion Borșan, director executiv al Fundației Amfiteatru.

Parte din programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiectul „Avdives, khetanes” („Astăzi, împreună”) a început în ianuarie 2021, se derulează pe parcursul a doi ani și beneficiază de o finanțare în valoare de 856678 Euro. 

Ioana Constantin, coordonator servicii sănătate pentru adulți în Ferentari, a punctat că proiectul „a avut impact foarte bun pentru comunitate.” 350 de adulți, cu vârsta între 18-64 de ani, majoritatea de etnie romă, au beneficiat de un prim consult medical pentru identificarea celor mai frecvente afecțiuni întâlnite la oamenii din comunitate – CT la plămâni și analize de sânge pentru hepatită.

Grupul țintă este format din persoane vulnerabile, greu angajabile, ce nu au un loc de muncă sau au unul slab plătit, și membrii ai familiilor monoparentale, ce trăiesc în condiții de sărăcie.

În ceea ce privește educația, primele rezultate vizibile indică prezența unui număr mai mare de copii atât la orele de curs, cât și la programele de educație remedială și la activitățile extracurriculare. Se urmărește ca acestea să conducă la final de an la scăderea ratei de abandon școlar, a analfabetismului funcțional și la acumularea cunoștințelor necesare absolvirii clasei a VIII-a.

20 de profesori au fost instruiți în educație experiențială și ca urmare au descoperit noi tehnici de predare și relaționare cu elevii, astfel încât copiii să fie mai atenți și să participe în mod activ la ore.

Programul de vară de educație non-formală 2021 a avut activități variate cu aplicații practice din domeniile fotografie, dans, muzică, teatru, pictură, crafting, sport și educație civică și s-a bucurat de o prezență numeroasă. Copiii și-au descoperit noi pasiuni și talente, și au reușit să fie mândri de abilitățile lor, native sau nou dobândite.

Diana Cocioabă, învățătoare la Școala nr. 2 din Ferentari, a subliniat că „elevii sunt mult mai atrași să vină la școală și să participe la orele de zi cu zi.”

Dorina Bădescu, învățătoare la școala din Belin, a spus, referitor la educația remedială că „la sfârșitul semestrului I, toți elevii din grupul țintă au promovat clasa, iar rezultatele au fost satisfăcătoare, dovedite prin evoluția pe care au avut-o la de la evaluarea de la început de an școlar și evaluarea de la sfârșitul de semestru. Putem spune că acest proiect a avut un impact pozitiv.”

Prin intermediul acțiunilor implementate pe tot parcursul proiectului se urmărește creșterea incluziunii și dezvoltarea premiselor pentru o calitate mai bună a vieții pentru cele două comunități, prin creșterea accesului la servicii educative, sanitare și sociale de calitate, reducerea vulnerabilităților și oferirea unor perspective de viitor pentru cel puțin câteva sute de persoane de etnie romă. 

În Belin, Fundația Amfiteatru a demarat programul de abilitare, programul educațional non-formal și instruirea specialiștilor, în timp ce partenerul de proiect – Asociația de Dezvoltare Comunitară Belin – asigură serviciul educațional, formarea și menținerea grupului țintă. În Ferentari, Fundația Amfiteatru asigură serviciile de ocupare și educație, programul de abilitare și instruirea specialiștilor, iar partenerul de proiect, Primăria Sectorului 5, răspunde

pentru serviciile de sănătate, formare și menținere grup țintă și contribuție la activități.

Vă recomand și: La Gaming Marathon, 300 de copii primesc PC-uri și tablete care să-i ajute să studieze