Asociația HANDMADE anunță un nou proiect pentru îmbunătățirea condițiilor pieței muncii

0
183
handmade
Asociația HANDMADE Romania, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului IMBUNATATIREA CONDITIILOR PIETEI MUNCII PRIN CRESTEREA CALIFICARILOR IN RANDUL ANGAJATILOR DIN REGIUNILE SE, SM SI CENTRU – POCU/726/6/12/136171.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI il constituie imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii prin corelarea programelor de formare cu piata muncii asigurand cresterea participarii la programe de formare profesionala continua pentru 676 persoane adulte, angajati din regiunile Sud Est, Sud Muntenia si Centru.

Prin activitatile de consiliere profesionala, turorat si formare profesionala se va conduce la dezvoltarea de competente si de aptitudini de munca a adultilor, precum si a celor din grupurile vulnerabile, necesare pentru depasirea barierelor la dezvoltarea carierei acestora sau dezvoltare antreprenoriala (PFA/II).

Scopul proiectului urmeaza sa fie atins prin oferirea de servicii de consiliere profesionala si tutorat pentru 676 angajati, axate pe dobândirea de competenþe care raspund necesitaþilor pieþei muncii, pentru cresterea incadrarii acestora si dezvoltarea carierei.

Proiectul IMBUNATATIREA CONDITIILOR PIETEI MUNCII PRIN CRESTEREA CALIFICARILOR IN RANDUL ANGAJATILOR DIN REGIUNILE SE, SM SI CENTRU – POCU/726/6/12/136171 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni (12 martie 2021 – 11 martie 2023) în regiunile de implementare Sud – Est, Sud – Muntenia si Centru.

Grupul tinta al proiectului este format din 676 persoane, angajaþi (inclusiv PFA si întreprinderi individuale), în special cu nivel scazut de calificare sau nu, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat, din regiunea Sud Muntenia, Sud Est si Centru.

In cadrul identificarii si selectiei grupului tinta se va pune accent pe atragerea persoanelor cu nivel scazut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • 676 persoane care beneficiaza de consiliere, orientare profesionala si tutorat
  • 676 persoane care participa la cursurile de formare, din care minim 560 persoane certificate
  • 5 cursuri organizate COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE, COMPETENTE ANTREPRENORIALE, AGENT OCUPARE, FORMATOR, RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • minim 700 persoane informate cu privire la importanþa formarii profesionale si participarii la programele de FPC

Persoanele interesate de înscrierea în proiect, pot contacta partenerii proiectului la:

Asociația Handmade Romania

E-mail: fpc.ahmr@gmail.com, handmadeconstanta@gmail.com

Str. BLD FERDINAND nr. 30, Constanța, județul Constanța

www.asociatiahandmaderomania.ro/fpc-angajati

www.facebook.com/FPCAngajati

Valoarea totală a proiectului: 4.726.366,50 lei

Valoarea cofinanțării UE: 4.017.411,50 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020