Asistența socială în lucrul cu grupurile

0
418
Asistența socială în lucrul cu grupurile

Potrivit legii nr.220 din 21 iunie 2014, privind protecția și promovarea drepturilor din articolul 2, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte, să promoveze și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, și ale celorlalte acte internaționale în materie la care România este parte.

Numărul sesizărilor formulate chiar de copii este limitat, deoarece copiii sunt prea mici, prea traumatizați sau dependenți de autorul infracțiunii, factori care îi fac reticenți cu privire la divulgare. În această privință, linia telefonică de urgență pentru copii joacă un rol important, acordând asistență adaptată la nevoile copiilor și ajutându-i să semnaleze infracțiunea. De asemenea, important ca statele membre să înființeze linii telefonice de urgență eficiente pentru copiii dispăruți și să crească gradul de cooperare pentru cazurile transfrontaliere. 

  1. Nevoile sociale ale grupului

– Nevoia (elevilor care prezintă în cadrul unităților de învățământ comportamente neadecvate, comportamente violente, comportamente de tip bullying, adicții, absenteism școlar) de a fi informați despre consecințele pe termen lung pe care le implică acțiunile indezirabile întreprinse de aceștia, consecințe care se resfrâng atât asupra lor, cât și a celorlați.

  Nevoia (elevilor care prezintă în cadrul unităților de învățământ comportamente neadecvate) de a fi sprijiniți să identifice soluții pentru dezamorsarea conflictelor și gestionarea furiei.

– Nevoia (elevilor care prezintă în cadrul unităților de învățământ comportamente neadecvate) de a-și dezvolta competențe social – emoționale.

– Nevoia (elevilor care prezintă în cadrul unităților de învățământ comportamente neadecvate) de a-și îmbunătăți relațiile cu membrii familiei.

– Nevoia (elevilor care prezintă în cadrul unităților de învățământ comportamente neadecvate) de a-și dezvolta abilitățile de comunicare interpersonală, precum și nevoia de a conștientiza că alegerile pe care le fac în prezent, pot avea consecințe negative sau pozitive asupra întregii lor vieți, cât și a celorlalți.

2. De ce este potrivit un astfel de grup pentru beneficiarii săi direcți? Există beneficiari indirecți: care sunt aceștia și cum sunt ei influențați?

Grupul de suport propus de noi se adresează elevilor care prezintă în cadrul unităților de învățământ comportamente neadecvate (comportamente violente, comportamente de tip bullying, adicții, absenteism școlar) întrucât, în ultimii ani de zile, școlile gimnaziale se confruntă cu din ce în ce mai multe situații de acest gen. De menționat este faptul că dacă înainte comportamentele necorespunzătoare apăreau cu precădere la elevii care frecventau cursurile liceale, în prezent, școlile gimnaziale din sectorul 6 sesizează Direcției Generale de Asistență  Socială și Protecția Copilului, numeroase cazuri de copii care au comportamente indezirabile în cadrul unităților de învățământ, acțiunile acestora răsfrângându-se în mod direct asupra elevilor școlilor în cauză, cadrelor didactice, membrilor familiei, și, indirect, asupra întregii societăți.

3. Care este echipa de specialiști care se ocupă de grupul propus și care este rolul fiecărui membru?

Având în vedere faptul că numărul copiilor cu comportamente necorespunzătoare este în continuă creștere, pentru alegerea membrilor echipei s-a avut în vedere necesitatea unei colaborări interinstituționale, ținând cont de cauzele directe și indirecte care conduc la exercitarea unor astfel de comportamente ale elevilor.

4. Care este scopul grupului? Care sunt obiectivele de lucru? Cum sunt ele setate și ce valoare adăugată aduc acestea? 

 Scopul grupului de suport este ca elevii să conștientizeze consecințele pe termen lung ale maltratării, abuzului fizic dar și emoțional, respectiv ale adicțiilor și comportamentelor delincvente; conștientizarea faptului că școala trebuie să rămână un mediu sigur și prietenos, un mediu unde copiii învață și se dezvoltă pentru viitorul lor.

Obiective: 

  • Promova comportamentului non-violent în educația copiilor;
  • Conștientizarea consecințelor pe termen lung care apar ca urmare a comportamentelor necorespunzătoare ale acestora, consecințe care se răsfrâng atât asupra lor, cât și a celorlalți;
  • Promovarea bunelor îngrijiri și susținerea unui model de creștere fără violență în familie; 
  • Îmbunătățirea comunicării dintre părinte și copil;
  • Înţelegerea de către părinţi a emoţiilor şi comportamentelor copiilor;
  • Reducerea comportamentelor violente în rândul elevilor, prevenirea noilor comportamente violente.
  • Dezvoltarea unei atitudini de respingere a experimentării/consumului de alcool, tutun, droguri, precum și prevenirea delincvenței juvenile;
  • Dezvoltarea abilităților necesare pentru dezamorsarea conflictelor și gestionarea furiei.