marți, aprilie 16, 2024
Recrutare IQool
AcasăEducație & carierăJob și internshipAdmitere Universitatea Hyperion 2017

Admitere Universitatea Hyperion 2017

Universitatea Hyperion a început, în luna iunie, înscrierile pentru anul universitar 2017 – 2018. În prezent, Hyperion are 7 facultăți acreditate care cuprind 17 programe de licență/specializări și 16 programe masterale actuale şi practice.

Admiterea la ciclul universitar de licenţă se realizează ca medie a lucrării scrise (sub formă de test de cunoştinţe susţinut la înscriere) şi a mediei de la examenul de bacalaureat. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Admiterea se face în ordinea mediilor calculate până la ocuparea locurilor aprobate, la fiecare program de licenţă de către Senatul şi Consiliul de Administraţie ale Universităţii Hyperion. În cazul mediilor egale obţinute la examenul de admitere se ia în calcul media obţinută la bacalaureat, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită conform prevederilor legale în vigoare. Candidații care au obținut medii generale la admitere mai mari decât 5 (cinci), rămân pe o listă de rezervă, putând fi înmatriculați în caz de vacantare a unor locuri, în limita cifrei de școlarizare și în ordinea mediilor.

Sesiunea de examene pentru studiile universitare de masterat se organizează în perioada 1-30 septembrie 2017. Concursul la studiile universitare de masterat constă în examene scrise, orale sau interviuri organizate la sediul facultăţii de către comisiile de admitere pentru fiecare program.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ – 2017:

1. Facultatea de Științe Exacte și Inginerești: aei.geniu.ro

2. Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii: ssn.hyperion.ro

A) Departamentul de Științe Sociale și ale Naturii (Științe Politice, Istorie, Geografie)

B) Departamentul de Litere și Limbi Străine (Engleză, Franceză, Japoneză)

3. Facultatea de Științe Juridice: drept.hyperion.ro

4. Facultatea de Jurnalism: jurnalism.hyperion.ro

5. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației: psihologie.hyperion.ro

6. Facultatea de Științe Economice: econ.hyperion.ro

7. Facultatea de Arte: arte-hyperion.ro (admiterea constă în susținerea unui examen de aptitudini)

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să conțină:

• Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2017 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);

• Certificat de naştere, în original + copie xerox;

• Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);

• CI/BI, în original + copie xerox;

• Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;

•3 fotografii color tip buletin;

• Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (100 lei);

• Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;

• Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Înscrierile au loc de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00, sâmbăta și duminica între 9:00 – 14:00, la Secretariatul General al Universității (Corp A, parter) din Calea Călărași, nr. 169, sector 3.

Facilități:

• Taxele de studii se pot achita în 4 rate;

• Reduceri de taxă şi burse pentru studenţii cu medii peste 9,50 (la anumite programe);

10% reducere pentru înscrierea a 2 membri ai familiei;

• 5% reducere pentru plata integrală a taxei de studii;

• Reducerile se cumulează;

• Târguri de joburi;

• Întâlniri cu angajatori în cadrul stagiilor de practică și al proiectelor desfășurate;

Burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări;

• Posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, în cadrul Universităţii şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion.

Cei din provincie se pot caza în căminul studențesc al Universității Hyperion, situat pe Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3.

Informații suplimentare la Secretariatul General din Calea Călărași, nr. 169 (Corp A, parter) și pe:

www.hyperion.ro, www.bpuh.hyperion.ro, www.facebook.com/universitateahyperion.

SPOT UNIV. HYPERION 2017: www.youtube.com/watch?v=nLLo7ItaE7g

PREZENTARE UNIV. HYPERION: www.youtube.com/watch?v=Mfwy7CBgM18

Emilia Pirscoveanu
Emilia Pirscoveanu
” Un om care dobândeşte capacitatea de a intra în deplină posesie a propriei sale minţi poate să ia posesia oricărui alt lucru, pe care este îndreptăţit să-l posede”. Dale Carnegie
RELATED ARTICLES

Most Popular