Activitate de lobby sau trafic de influenta?

  0
  359

  Mulți dintre noi avem tendința de a confunda aceste noțiuni. Suntem tentați sǎ afirmǎm cǎ activitatea de lobby ȋnseamnǎ exact același lucru ca traficul de influențǎ. Ȋnsǎ, atenție mare, nici cǎ ar putea exista o greșealǎ mai mare ca aceasta. Cele douǎ concepte sunt complet diferite. Ȋn rȃndurile de mai jos voi explica care este diferența dintre ele și cum putem sǎ ne dǎm seama cȃnd avem de a face cu traficul de influențǎ și cȃnd avem de a face cu activitatea de lobby.

  Aceastǎ confuzie este sporitǎ de mass-media, dar și de unii politicieni romȃni, ȋnsǎ este important sǎ fie fǎcutǎ o distincție ȋntre lobby-ul profesional, instituționalizat și influența exercitatǎ de cǎtre clasa politicǎ, care ȋși negociazǎ din ce ȋn ce mai intens interesele ilicite prin intermediul mitei.

  bani-catuse

  Unul dintre principiile de bazǎ ale democrației este acela de a se asigura transparența ȋn luarea deciziilor. Cetǎțenii nu mereu au avut posibilitatea de a participa și de a se implica ȋn mod direct ȋn deciziile politice, astfel cǎ grupurile de presiune, grupurile de interese sau ONG-urile au apǎrut cu scopul de a rezolva aceastǎ problemǎ și de a reprezenta interesele economice, sociale sau morale ale celor care se simt lezați ȋntr-un fel sau altul. Așadar, prin intermediul activitǎților de lobby, aceste grupuri urmǎresc sǎ ȋndeplineascǎ interesele celor pe care ȋi reprezintǎ. Care este rezultatul acestei activitǎți de lobby? Influențarea actului legislativ, dar și a activitǎții executivului, spre o anumitǎ direcție doritǎ.

  Ȋn Romȃnia, din pǎcate, fenomenul ȋncǎ nu este suficient cunoscut, deoarece ȋn legislația noastrǎ nu existǎ propriu-zis nicio lege care sǎ reglementeze aceastǎ activitate. Doar domeniul relațiilor publice, care reglementeazǎ transparența decizionalǎ, cuprinde o secțiune care face referire și la constituirea unui grup de interes economic. Dar ȋncǎ este foarte puțin, ar trebui ca acest domeniu de activitate sǎ fie mai mult promovat pe plaiurile mioritce și mai ales sǎ fie legalizat. Raportat la situația din Uniunea Europeanǎ sau din SUA, ȋn Romȃnia numǎrul de firme de lobby este net inferior: doar 15 fațǎ de 30.000 de firme existente ȋn Washington sau fațǎ de cele 15000 care se aflǎ ȋn Bruxelles.

  Dezbaterile pe marginea acestui subiect sunt numeroase, ȋnsǎ eu am vrut sǎ mǎ rezum doar la ceea ce este esențial, și anume: activitatea de lobby este reglementatǎ de lege, pe cȃnd traficul de influențǎ este o activitate ilegalǎ care constǎ ȋn primirea de bunuri/bani de cǎtre o persoanǎ pentru a interveni pe lȃngǎ un funcționar competent cu scopul de a-l determina sǎ facǎ sau sǎ nu facǎ un act.( Art 256 din Codul Penal).